Kemudahan percuma
Kawasan tempat letak kereta / Motor
Gazebo
WiFi Masjid Al-Hasanah (Kawasan Pejabat)
WiFi Smart Selangor
Pusat Pengumpulan Beras (dermaan)
Tandas Awam / Khas / OKU
Kawasan Wudhu berpaip dan kolah (Luar dan dalam Masjid)
Kawasan Wudhu OKU
Laluan OKU
Penapis Air Mineral
Taman permainan
Fasiliti pengurusan jenazah
Van Jenazah

Kemudahan berbayar
Fotostat dan Pencetakan (Waktu Pejabat)
Pasar Jumaat (Hari Jumaat sahaja)
Mesin Air Minuman
Koperasi Al Hasanah
Laluan perniagaan koperasi
Dewan Seminar
Bilik Sumber
Bilik Tutorial
Dewan Solat (Bawah, untuk tujuan komersil)
Dewan Solat (Atas, untuk tujuan komersil)
Perkarangan Tapak Letak Kereta
Perkarangan Dewan Seminar
Sudut Pernikahan
Kawasan korban / penyembelihan (dijangka siap Sep 2017)

Perkhidmatan
Khidmat Jurunikah
Khidmat Sembelihan
Bantuan Asnaf
Mandi jenazah
Pembayaran pengurusan kubur
Ibadah Korban (Untuk Perayaan Aidil Adha)
Amil Zakat (Untuk Perayaan Aidil Fitri)