PIAGAM PELANGGAN

Masjid al-Hasanah Bandar Baru Bangi

 

VISI

Menjadi Penjana Ilmu Keislaman Yang Digemari
(The Preferred Islamic Knowledge Provider)

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Penjanaan Ilmu Keislaman Yang Berkualiti
(Deliver Quality Islamic Knowledge Services)